Home

Hartelijk welkom op de website van de Registerautoriteit Bètatechniek. De Registerautoriteit is opgericht door diverse partijen uit de technische sector en uit het techniekonderwijs om de kwaliteit en mobiliteit van de beroepsuitoefening op hbo- en wo-niveau in de technische sector te stimuleren. 

De Registerautoriteit houdt toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van registers die zich hiervoor hebben aangemeld. Indien een register voldoet aan de criteria die de Registerautoriteit hanteert, wordt het opgenomen in de lijst met erkende registers en kan het betreffende register het keurmerk ‘Erkend door de Registerautoriteit Bètatechniek’ voeren.

Het enige onafhankelijke keurmerk voor registers van gekwalificeerde beroepsuitoefenaars.