Over ons

De Registerautoriteit ziet toe op de kwaliteit, transparantie en vergelijkbaarheid van registers binnen het domein bètatechniek in Nederland. Doel is de kwaliteit van deze registers te borgen.

Het betreft al die registers die direct of indirect bijdragen aan het waarborgen  van de kwaliteit en integriteit van (groepen van) beroepsuitoefenaars waarvoor een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs binnen het domein bètatechniek als minimale registratie-eis wordt gehanteerd.

Daarnaast heeft de Registerautoriteit als doel om initiatieven tot het oprichten van registers te stimuleren en bevorderen. De statuten van de Stichting Registerautoriteit Bètatechniek vindt u hier.

Het huidige bestuur (1-1-2020):

Jan Reneman (Voorzitter)

Kees Blom

Harold Pauwels

Paul Rullman

Frank van der Zwan