Werkwijze

De Registerautoriteit toetst registers, die zich hiertoe vrijwillig aanmelden, aan de door de Registerautoriteit vastgestelde criteria.

Belangrijke criteria voor de erkenning zijn de borging van de kwaliteit, de onafhankelijkheid en de representativiteit van het register en een juiste verdeling en invulling van de verantwoordelijkheden binnen de registerorganisatie. Alle criteria en procedures staan in het reglement Registercriteria en procedures.

Erkenning van een register geschiedt telkens voor een periode van 5 jaar. Op basis van vereiste jaarrapportages vindt er periodieke controle plaats.